Skip to content


BIBLIOGRAFII DREPT SOCIETAR

Proiectul “Bibliografii drept societar” îşi propune să evidenţieze multitudinea de proiecte de cercetare, cercetări ştiintifice, fundamentale sau aplicate, de drept european sau de drept comparat care sunt publicate de autori români. “Bibliografii drept societar” va cuprinde si bibliografile unor volume editate de autori prestigioşi. Prin aceasta publicare se urmăreşte ca difuzarea lucrările autorilor români să fie înscrise într-un spaţiu public pentru a pune la dispoziţia studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor instrumente de lucru utile, şi de a preîntâmpina eventuale manifestări necolegiale de imitaţie.

Lucian Bercea, prof. univ. dr., Universitatea de Vest Timişoara

Sebastian Bodu, dr., avocat, MBA Universitatea Româno-Americană

Dragoș Călin, Şeful Departamentului Juridic al S.I.F. Transilvania S.A. Braşov

Dragos Mihail Daghie, lector univ. dr. Univeristatea Dunarea de Jos

Manole Ciprian Popa, lector univ. dr., Universitatea din Bucureşti

Flaminia Starc-Meclejan, lector univ. dr., Universitatea de Vest Timişoara

Luminiţa Tuleaşcă, conf. univ. dr. av., Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană

***

Daniel-Mihail Sandru, Bibliografia Pacte societare, ed. a II-a (2012)


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.