Skip to content


Opinii despre carte

Andrei Săvescu, juridice.ro: “Această carte ar trebui să fie prezentă în biblioteca oricărui jurist care lucrează în cadrul unei societăți comerciale și cu atât mai mult în biblioteca unui avocat care se confruntă cu problematica societăților comerciale.  Este o lucrare de referință, utilă în primul rând din punct de vedere practic, dar și pentru că oferă adesea perspective sui generis asupra problematicii analizate”

                                                                                                                    *    *   *

Pactele societare”  se prezintă ca o continuare a cercetării româneşti în evidenţiarea şi accentuarea valenţelor judice ale voinţei, cu o aplicaţie specifică – societăţile comerciale şi cu instrumente ştiinţifice şi metodologice ale cercetării aplicative. Analiza jurisprudenţei naţionale şi străine este integrată problematicii clauzelor, pactelor şi înţelegerilor între asociaţi. Conf. univ. Mihai Şandru utilizează literatura juridica în scopul consolidării raţionamentelor juridice şi în procesul de argumentare.

Lucrarea se adresează atât practicienilor, fiind un ghid practic exhaustiv, cât şi teoreticienilor sau cercetărorilor de la orice nivel (licenţă, master sau doctorat), ca o lucrare care fructifică eforturile recente în materie şi poate deschide noi căi în cercetarea românească.

Prof.univ.dr. Ion Dogaru,
Membru corespondent al Academiei Române

***

„Monografia semnată de conf. dr. D.M. Şandru, cercetător ştiinţific II la Institutul de Cercetǎri Juridice “Andrei Rǎdulescu” al Academiei Române, este un demers pentru a selecta literatura juridicǎ şi jurisprudenţa în această materie a dreptului comercial. Autorul, atunci când problema este una controversată, adoptǎ sau formulează un punct de vedere întotdeauna argumentat şi nu se raliazǎ pur şi simplu la o părere. Aceasta şi din perspectiva cǎ dl. Şandru este un practician al dreptului, cum vom arǎta în continuare, nefiind exclusiv teoretician. Acest lucru se observǎ atât din structura cǎrţii, cât şi din opiniile împǎrtăşite. Când se plaseazǎ într-o anumitǎ poziţie, o adoptǎ pe cea care i se pare mai rezonabilǎ, ca din partea unuia care aplicǎ, în concret, normele juridice specifice.”

Dr. Adrian Man, O călăuză importantă pentru teoreticienii

şi practicienii dreptului  comercial, RRDA, nr. 2/2011

* * *

Editura Universitara publica lucrarea Pacte societare. Clauze, pacte, intelegeri intre asociatii societatilor comerciale.

Autorul, Mihai Sandru, o personalitate cu un renume bine consolidat, ne ofera o prezentare tehnica, densa si incarcata de pragmatism a contractelor dintre asociatii societatilor comerciale.

Cartea este mai mult decat o analiza stiintifica: pune la dispozitia avocatilor idei de construire a unor relatii speciale intre intreprinzatorii asociati.”

dr. Andrei SAVESCU

* * *

În prezent, în domeniul dreptului comercial literatura noastră de specialitate abundă în cursuri şi tratate. Cu toate acestea, majoritatea studiilor şi articolelor publicate chiar în revistele adresate practicienilor se focalizează asupra unor aspecte mai degrabă de ordin general. Ne lipseşte, şi trebuie să admitem acest fapt, o abordare serioasă a unor subiecte ce ar putea fi considerate ca nişe ale dreptului comercial dar care în statele în care doctrina şi practica au ajuns la un grad de maturizare sunt dezbătute constant în ultimele decenii. Fără îndoială, tema pactelor societare, a convenţiilor dintre asociaţi care completează actele constitutive ale societăţii este nu numai un subiect de actualitate ci o chestiune care trebuie revelată, în primul rând, practicienilor care nu cunosc deseori problematica acestor convenţii.
În această direcţie, prezentul studiu este imperios necesar cu atât mai mult cu cât în viaţa societăţilor comerciale pactele dintre asociaţi s-au înmulţit în ultimul deceniu. Cu siguranţă tema abordată de Mihai Şandru este departe de a fi epuizată însă trebuie să mărturisim, prezentul volum care conţine o minuţioasă descriere teoretică a instituţiei completată cu o extrem de utilă jurisprudenţă are rolul de a deschide un nou drum într-o sferă atât de vastă precum cea evocată. Astfel, credem că este, în primul rând, meritul autorului care s-a aventurat cu îndrăzneala caracteristică vârstei să cerceteze şi să evoce în faţa practicienilor din România o temă de mare actualitate care naşte o sumă de întrebări ce nu îşi găsesc răspunsul în tratatele de drept comercial.

Dan Velicu,
avocat, doctor în dreptul comerţului internaţional al Universităţii din Modena


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.