Skip to content


Semnatura electronica

Autentificarea, non-repudierea și integritatea informațiilor sunt cele trei caracteristici care fac din semnătura electronică un instrument de încredere, utilizat din ce în ce mai des în relația cu autoritățile statului și în mediul privat, la semnarea contractelor, a actelor adiționale, a documentelor bancare etc. Piața semnăturii electronice se află într-o continuă creștere, iar ritmul de expansiune este din ce în ce mai mare.

Prin cele trei caracteristici amintite mai sus înțelegem că semnătura electronică de pe un document digital permite identificarea persoanei semnatare sau care cel puțin și-a asumat un document, oferind garanții solide că nu a fost fraudată. Persoana care a folosit semnătura digitală nu mai poate nega pur și simplu că nu a semnat un document ci trebuie să dovedească acest lucru. Spre exemplu, poate demonstra că i-a fost furat dispozitivul securizat de generare a parolei. După ce este aplicată o semnătură electronică pe un document digital, conținutul respectivului document nu mai poate fi modificat fără ca acest lucru să nu se poată observa.

Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care servesc ca metodă de identificare și care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică se arată în articolul 4, punctul 3, din Legea 544/2001, cea care reglementeaza acest domeniu.

Diferența dintre semnătura olografă și semnătura electronică

Semnătura de mână (olografă) de pe un document digital nu oferă aceleași garanții pe care le oferă în cazul unui document material (scris pe hârtie, de exemplu). Ea poate fi decupată și inserată pe un alt document, de către orice persoană, de oricâte ori dorește. De asemenea, acest tip de semnătură nu dă garanții că nu s-au operat modificării în ceea ce privește conținutul documentului de la semnare.

Spre deosebire de semnătura olografă de pe un document digital, cea electronică vine cu aceste garanții pentru că nu mai poate fi decupată, fără ca acest lucru să nu se poată observa. De asemenea, după semnare nu se mai poate modifica conținutul documentului digital fără a anula semnătura electronică.

Valoarea legală a semnăturii electronice

Semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat are valoarea legală a unui înscris sub semnătură privată, adică a unui înscris semnat de mână, dar care nu e un document digital. Contractul dintre două persoane, semnat de mână, pe hârtie, este un înscris sub semnătură privată dacă nu intervine o persoana care exercită autoritatea statului (notarul, spre exemplu) pentru a transforma actul într-unul autentic.

Cine poate utiliza semnătura electronică și unde

În principiu, semnătura digitală poate fi folosită de toate persoanele care dețin un certificat digital și o pereche funcțională alcătuită dintr-o cheie privată și o cheie publică. Certificatul digital calificat poate fi obținut de la un furnizor autorizat în România. Toți furnizorii acreditați în țara noastră sunt recunoscuți și în alte state: Suedia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Cehia, Finlanda, Portugalia, Slovenia, Danemarca, Letonia și Germania.

După cifra de afaceri din 2016, cei mai mari furnizori de certificate digitale calificate pentru semnătura electronică extinsă din țara noastră sunt CertSign, Trans Speed, DigiSign,  Alfa Trust și Centrul de Calcul SA. 

Semnătura electronică poate fi atașată oricărui document generat de un program informatic precum editoarele de text, foto, programele de evidență contabilă, de calcul tabelar. După ce este aplicată semnătura electronică, documentul poate fi folosit în diverse scopuri. Nu există limitări legale din acest punct de vedere.

De regulă, semnătura electronică extinsă este folosită pentru a depune declarațiile fiscale la ANAF, pentru a participa la licitațiile publice în SEAP, pentru emiterea de rețete online de la CNAS, pentru a încheie contracte, atât în mediul privat, cât și în cel public, pentru a încheia anexe la contracte, acte adiționale, documente bancare etc.

Avantajele folosirii semnăturii electronice

Primele trei avantaje ale semnăturii electronice le găsiți chiar la începutul acestui articol. Informațiile dintr-un document digital semnat electronic nu mai pot fi modificate, iar semnătura nu poate fi contestată decât cu probe că a fost fraudată. Încrederea sporită în aceste documente duce la realizarea unor economii importante. Mai multe informații găsiți la adresa web https://www.certsign.ro/certsign/resurse/faq#Q1-certificat-digital

Angajații companiilor sau persoanele fizice care lucrează în nume propriu nu mai pierd timp cu activitățile specifice managementului documentelor tipărite. Vorbim aici de printare, scanare, îndosariere, arhivare, expediere etc. Își pot dedica mai mult timp activităților direct productive. În felul acesta se fac atât economii materiale, dar se poate spori activitatea productivă. Arhivarea documentelor este mult mai puțin costisitoare pentru că nu mai e nevoie de amenjarea unui spațiu fizic. De asemenea, accesarea documentelor este mult mai ușoară. La nevoie, documentele digitale semnate electronic pot fi imprimate.

Marius Apetrei

Posted in Bibliografie.

Tagged with .