Skip to content


Cristian-Marian CORLECIUC, Comentariu asupra unei spețe privind divizarea unei societăți comerciale

Titlu speta: Divizare societate comerciala

Sursa o regăsiți aici.

Tip speta: Recurs nr. 1873/COM/22.10.2010 inregistrat la Curtea de Apel Constanta fata de Sentinta civila nr. 3874/COM/15.06.2010 a Tribunalului Constanta – sectia comerciala

Domeniu asociat: Drept societar – societati comerciale

Continut speta: Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare – art. 238 alin. (3), art. 246, art. 250 alin. (1).

SpetaPrin cererea adresata Curtii de Apel Constanta, reclamanta SC A&N I. SRL a solicitat ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate legalitatea hotararii asupra divizarii societatii SC A&N I. SRL, in temeiul art. 238 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia si transmiterea acestuia catre alte 6 societati: SC B.T. SRL, SC T.T. SRL, SC R. SRL, SC L.T. SRL, SC B.L. SRL si SC D. SRL, precum si a actului modificator si sa se dispuna inregistrarea acestora in Registrul Comertului.

Prin Sentinta civila nr. 3874/COM/15.06.2010, Tribunalul Constanta a respins cererea de divizare formulata de reclamanta SC A&N I. SRL, ca nefondata, deoarece una din societatile participante la divizare (SC D. SRL) nu a depus hotararea sa privind aprobarea divizarii. Astfel, instanta de fond nu a putut incuviinta cererea privind constatarea legalitatii divizarii, nefiind întrunite integral cerintele legale prevazute la art. 246 alin. (1) si art. 243 alin. (2) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Petenta SC A&N I. SRL a declarat recurs la Curtea de Apel Constanta fata de hotararea Tribunalului, solicitand admiterea recursului si desfiintarea sentintei recurate, cu consecinta admiterii actiunii pe fond. Hotararea Tribunalului a fost criticata pentru nelegalitate si netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevazut de dispozitiile art. 283 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicata si art. 304 pct. 9 Cod prodedura civila, si urmatoarea motivatie: 

– instanta de fond a gresit respingand cererea de divizare formulata de SC A&N I. SRL, ca nefondata, intrucat una din societatile participante la divizare, respectiv SC D. SRL nu a depus la dosar hotararea sa privind aprobarea divizarii, deoarece, din motive necunoscute SC A&N I. SRL, citatia catre aceasta societatenu a ajuns in timp util la cunostinta asociatilor pentru a se conforma celor dispuse de instanta, situatie ce nu poate fi imputata SC A&N I. SRL;

– SC D. SRL, la fel ca toate societatile participante la procesul de divizare, isi exprimase deja acordul cu privire la divizare, prin Hotararea  AGA semnata de toate societatile participante si atasata la dosarul de fond.

 SC A&N I. SRL, fiind o persoana juridica cu functionare neintrerupta din anul 2003, nu-si putea indeplini obiectul de activitate, fara divizarea solicitata aceasta fiind vitala pentru cele 6 societati comerciale implicate în divizare si impusa de prelungirea licentelor de taxi eliberate de Primaria Constanta, precum si de resursele financiare si umane investite in acestea.

Examinând actele si lucrarile dosarului, Curtea a admis recursul in baza dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila si actiunea drept admisibila avand in vedere dispozitiile art. 232, cu referire la art. 238 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicata. Curtea a dispus modificarea în tot a hotararii recurate, in sensul admiterii actiunii deduse judecatii, luand act de divizarea SC A&N I. SRL, fara ca societatea sa-si înceteze activitatea, având loc desprinderea unei parti a patrimoniului ce se transmite catre alte 6 societati, respectiv: – SC B.T. SRL; – SC T.T. SRL; – SC R. SRL; – SC L.T. SRL; – SC B.L. SRL si SC D. SRL, conform Proiectului de divizare avizat de judecatorul delegat de pe langa Tribunalul Constanta la ORC si publicat în MO Partea a IV-a nr. 3893/21.07.2009. Totodata, Curtea a dispus  inregistrarea mentiunilor privind divizarea SC A&N I. SRL la ORC Constanta si comunicarea hotararii instantei.

COMENTARIU

Motivarea cererii reclamantei SC A&N I. SRL este formulata corect fiind intemeiata pe art. 238 alin. (3) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 care prevede ca “fuziunea sau divizarea societatilor comerciale se poate face si intre societati de forme diferite”. Este dreptul SC A&N I. SRL sa hotarasca divizarea societatii prin desprinderea unei parti din patrimoniul societatii si transmiterea acestuia catre alte societati, avand in vedere faptul ca divizarea a avut la baza: situatia patrimoniala a societatii, balanta contabila a acesteia la data de 31.10.2008 si situatia autorizatiilor taxi emise de Primaria Municipiului Constanta (42 de autorizatii taxi).

Faptul ca instanta de fond a respins ca nefondata cererea de divizare formulata de reclamanta, justificand respingerea prin neconformarea acesteia la cerinta legala de depunere la dosar a hotararii AGA a SC D. SRL de aprobare a divizariiulterioara publicarii în Monitorul Oficial a proiectului de divizare, conform prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata „(1) În cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, dupa caz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (2), adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.”, a fost generata de urmatoarele considerente:

– data fiind importanta unei divizari in viata societatii, legiuitorul a prevazut o serie de mijloace de protectie pentru asociati, printre care si impartirea operatiunii de fuziune sau divizare in doua etape, prima presupunand aprobarea de principiu a divizarii si a doua, aprobarea divizarii insasi, dupa publicarea raportului de divizare, cand s-au stabilit definitiv conditiile divizarii.

– intrucat una din societatile participante la divizare nu a depus hotararea sa privind aprobarea divizarii, instanta de fond nu a putut incuviinta cererea privind constatarea legalitatii divizarii, nefiind întrunite integral cerintele legale.

In temeiul de drept prevazut de dispozitiile art. 283 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicata, este indreptatit recursul declarat de petenta SC A&N I. SRL fata de hotararea instantei de fond. Curtea a dispus in baza art. 312 Cod procedura civila modificarea in tot a hotararii recurate, in sensul admiterii actiunii dedusa judecatii, luand act de divizarea SC A&N I. SRL, fara ca societatea sa-si inceteze activitatea, avand loc desprinderea unei parti a patrimoniului ce se transmite catre alte 6 societati, precum si inregistrarea mentiunilor privind divizarea SC A&N I. SRL la ORC Constanta. Hotararea Curtii este corecta din urmatoarele considerente:

– Divizarea, prin efectele sale, unele reglementate expres de lege, iar altele deduse din principiile si normele fundamentale care guverneaza dreptul societar, este un eveniment de o importanta covarsitoare in viata societatii comerciale, ale carei consecinte se reflecta nu numai asupra existentei societatii, ci si asupra asociatilor ei.

– Potrivit art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 „(1) În cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, dupa caz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata in conformitate cu prevederile art. 243 alin. (2), adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii”, iar potrivit alin. (2) al aceluiasi text de lege „In cazul unei fuziuni prin infiintarea unei noi societati, sau a unei divizari prin infiintarea unor noi societati, proiectul de fuziune sau de divizare si, daca sunt continute intr-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societati vor fi aprobate de catre adunarea generala a fiecareia dintre societatile care urmeaza sa îsi înceteze existenta”.

– Curtea a retinut ca gradul mare de interes al asociatilor în consecintele personale pe care le vor suporta sau în beneficiile pe care le vor înregistra ca urmare a diviziunii a fost de natura a face ca legea societatilor comerciale sa ofere acestor asociati o serie de mijloace de protective a intereselor lor legitime, in ipoteza in care fuziunea sau divizarea se realizeaza prin infiintarea unei societati sau a unor noi societati, astfel:

a) proiectul de fuziune sau divizare si actul constitutiv al noii societati trebuie sa fie aprobate de catre adunarea generala a fiecareia dintre societatile care urmeaza sa-si înceteze existenta;

b) atunci cand fuziunea sau divizarea are ca obiect marirea obligatilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.

In situatia data, prin interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 246 alin. (2) din Legea societatilor comerciale, a rezultat ca, atunci cand fuziunea sau divizarea nu se realizeaza prin infiintarea unei noi sau unor noi societati – art. 238 alin. (1) lit. a) din LSC si art. 250 alin. (1) LSC -, aprobarea proiectului de fuziune sau divizare de catre adunarea generala a fiecarei societati care-si inceteaza existenta nu ar mai fi necesara, fiind suficiente doar raportul si modalitatile de informare a adunarii generale prevazute de art. 243 indice 2 LSC.

In speta, Curtea a retinut ca, potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza urmare cererii deduse judecatii ce are ca obiect divizarea SC A&N I. SRL, are la baza situatia patrimoniala si balanta contabila a societatii la data de 31.08.2008, si situatia autorizatiilor taxi emise de Primaria Municipiului Constanta, iar activul si pasivul societatii este de 1.350.321,59 lei si un numar de 42 autorizatii taxi.

In mod gresit instanta de fond a retinut ca in speta nu ar fi fost respectata dispozitia sa privind depunerea la dosar a Hotararii AGA a SC D. SRL de aprobare a divizarii, ulterioara publicarii în MO a proiectului de divizare, atat timp cat, astfel cum rezulta din probatoriul administrat in cauza, conform dispozitiilor art. 1169 Cod civil, la data de 25.05.2010 aceasta hotarare a fost depusa la dosar, ea fiind existenta.

Astfel, publicarea in Monitorul Oficial a fost facuta – MO Partea a IV-a nr. 3893/21.07.2009 – copia acestuia, existand la dosarul cauzei); proiectul de divizare exista la dosar, insotit de raportul de expertiza asupra divizarii SC A&N I. SRL, fiind aprobate de judecatorul delegat de pe langa Tribunalul Constanta la ORC; Hotararea AGA nr. 3/01.09.2009 a SC A&N I. SRL; Actul constitutiv actualizat al SC A&N I. SRL; in urma Hotararii AGA nr. 3/01.09.2009, precum si Raportul administratorului SC A&N I. SRL din data de 01.09.2009 cu privire la divizarea societatii; Hotararea AGA nr. 3/01.09.2009 a SC D. SRL, reanexata cauzei in recurs si Actul constitutiv actualizat al SC D. SRL in urma Hotararii AGA nr. 3/01.09.2009, situatie de fapt, urmare careia, in mod gresit instanta de fond a apreciat ca una dintre societati nu ar fi depus hotararea sa privind aprobarea divizarii. 

Cristian-Marian Corleciuc

 

sursa JURIDICE.ro

Posted in Jurisprudenta.