Skip to content


Sebastian Bodu – bibliografie drept societar

BIBLIOGRAFII DREPT SOCIETAR

Sebastian BODU

LISTĂ DE LUCRĂRI PUBLICATE

 Dicționar explicativ de termeni juridici. Dreptul societăților comerciale, ed. 1 (110 pagini). Editura Rosetti, Bucuresti, 2005, ISBN 973-8378-82-6/ Ed. 2 completată și actualizată (290 pagini). Editura Universul Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-899-6

Dicționarul și-a propus să adune laolaltă – aşa cum spune și titlul – termeni și expresii juridice aparținând dreptului societăţilor comerciale. Spre deosebire de alte dicționare juridice, prezentările nu depăşesc, în general, nivelul unei definiții, doar pe alocuri atingând nivelul unei explicații sumare. Desigur că sintetizarea într-o definiție sau chiar într-o explicație sumară este uneori dificilă, având în vedere nevoia de concizie, opusă în acest context detaliilor spre care autorul este tentat să alunece. Însă scopul unui dicționar de specialitate este acela de a oferi doar un prim contact cu un anumit termen, urmând ca utilizatorul să facă o eventuală aprofundare ulterior, apelând la o monografie, un tratat sau măcar un curs universitar, în funcţie de gradul de interes. Aşadar, Dicționarul nu și-a propus să explice în amănunt funcționarea unui mecanism juridic, ci doar să pună la curent utilizatorul cu sensul anumitor termeni de specialitate sau să elimine eventuale neclarități referitoare la înțelesul acestora. În plus față de explicațiile termenilor conținuți, lucrarea realizează, în acelaşi timp, și traducerea acestora din română în engleză, în prima parte și, în a doua parte, din engleză în română.

Curs universitar de drept comercial (168 pagini). Editura Rosetti, București, 2005, ISBN 973-8378-86-9

Dreptul afacerilor (160 pagini). Editura Universitară, București, 2013, ISBN 978-606-591-724-8

Tratat de drept societar, vol. I – III (1.750 pagini). Editura Rosetti Internațional, București, 2014/2015, ISBN general 978-973-8270-25-1

Tratatul reprezintă o noutate în materie, fiind prima lucrare de acest fel din domeniul dreptului societar. Întrucât pleacă de la principiul – fundamental în dreptul afacerilor – că juridicul urmează economicul (și nu invers), lucrarea are o valoare de utilitate practică, nu doar teoretică. În comerț este posibil aproape orice, specialistul în drept fiind chemat doar să dea o „haină juridică” unei operațiuni economice și, cu cat îi înțelege mai bine mecanismul tehnic, cu atât aceasta este mai potrivită, evitând litigiile sau crescând șansele de a le câștiga. Sărăcia dreptului societar, cauzată de o lege a societăților comerciale vetustă, anacronică, incompletă și insuficient adaptată realităților mediului de afaceri, doar peticită cu directivele europene, își aduce „aportul” considerabil la o perpetuare, în multe cazuri, a unei doctrine fade și false, în disonanță cu logica economică. Această lege ar trebui, prin urmare, corectată în mod imperativ, adusă din secolul XIX în secolul XXI, astfel încât practica judiciară să primească repere corecte.

Infracțiunile economice. Infracțiunile la regimul societăților, infracțiunile de bancrută, infracțiunile de evaziune fiscală (278 pagini) (coautor, împreună cu Ciprian Bodu). Editura Rosetti Internațional, București, 2016. ISBN 978-973-8270-97-8

Lucrarea reprezintă o noutate în materie nu prin temele abordate, ci prin faptul că reprezintă produsul muncii unui comercialist și a unui penalist. În condițiile în care dispoziția normei penale face trimitere, explicit sau implicit, la noțiuni de drept economic (societar, falimentar sau fiscal), s-a apreciat că este datoria comercialistului să participe la descifrarea sensului ipotezei, pentru că o aplicare a viziunii pur penale într-un domeniu prin excelență al dreptului privat poate duce la concluzii eronate, cu consecințe grave asupra subiecților infracțiunilor în speță. Pentru a acoperi întreaga suprafață interpretativă, aspectele de drept public trebuie, desigur, tratate cu aceeași grijă, astfel încât cititorul să își facă o idee corectă și completă despre un domeniu în care nimeni nu s-a încumetat să realizeze o explorare interdisciplinară.

Legea societăților, comentată și adnotată (1.486 pagini). Editura Rosetti, București, 2017, ISBN 978-606-8794-13-6

Ideea unei Legi a societăților, comentată și adnotată, a apărut după realizarea, de către autor, în 2014-2015, a Tratatului de drept societar în trei volume. Deoarece realitatea a demonstrat o alunecare a practicii spre facilul obținerii informației, o prezentare a ideilor și opiniilor din Tratat sub formă de comentarii pe articole a fost apreciată că asigură utilizarea lor mai rapidă și mai aplicată. Fiind o lege comentată, nu își propune să se substituie Tratatului, ci să ofere un instrument de lucru alternativ, gândit în special pentru practicieni.

Codul civil comentat, coautor (coordonator Marius Șcheaua), volumul „Despre persoane” (art. 1 – 257). Editura Rosetti, București, 2017, ISBN 978-606-8794-35-8

ARTICOLE PUBLICATE

 

 1. Sechestrul asigurator al navei comerciale, „Revista de drept comercial” nr. 10/1998
 2. Operaţiuni în piaţă cu valori mobiliare, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 1/2003
 3. Principii juridice privind capitalul social al unei societăţi pe acţiuni, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 2/2003
 4. Valoarea societăţii, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 5/2003
 5. Instrumentele financiare derivate, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 7-8/2003
 6. Piaţa primară. Cadrul instituţional, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 9/2003
 7. Obligaţiunile emise de societăţile comerciale, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 10/2003
 8.  Dobândirea propriilor acţiuni de către societatea comercială, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 1/2004
 9. Aspecte teoretice si practice privind cesiunea acţiunilor, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 7-8/2004
 10. O alta abordare a noţiunii de fond de comerţ, „Revista de drept comercial” nr. 4/2005
 11. Capacitatea juridică a societăţii comerciale, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 1/2007 (lucrare prezentata în cadrul conferinţei internaţionale „Statul si dreptul – mutaţii instituţionale contemporane” Sibiu, 2-3 iunie 2006)
 12. Efectele nerespectării dispoziţiilor legale privind înmatricularea societăţii comerciale, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 5/2007
 13. Clauza leonină, „Revista română de drept privat” nr. 6/2013
 14. Elementele de validitate ale contractului de societate, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 1/2014
 15. Capacitatea juridică a societăţii (conform Noului Cod civil), „Pandectele săptămânale” nr. 1/2014
 16. Organele societăţii comerciale şi reprezentarea sa legală, „Pandectele săptămânale” nr. 3/2014
 17. Numărul de asociaţi. Simulaţia pluralităţii, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 4/2014
 18. Fondatorii societăţii în reglementarea Legii nr. 31/1990, Revista „Dreptul” nr. 5/2014
 19. Naţionalitatea societăţii, „Revista română de drept privat” nr. 5/2014
 20. Despre dividende – partea I-a, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 6/2014
 21. Despre dividende – partea a II-a, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 8/2014
 22. Elementele personalităţii juridice a societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, Revista „Acta universitatis” ULB Sibiu nr. 1/2014
 23. Constituirea prin subscripţie publică a societăţii pe acţiuni, Revista „Acta universitatis” ULB Sibiu nr. 2/2014)
 24. Societăţi comerciale. Contractul de administraţie. Contractul managerial. Contractul de muncă, „Revista de drept social” nr. 3/2014
 25. Derivativele, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 11/2014
 26.  Rolul şi semnificaţia capitalului social. Regimul juridic al aporturilor societare, Revista „Dreptul” nr. 1/2015
 27. Nulitatea hotărârii adunării generale – partea I-a, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 1/2015
 28. Nulitatea hotărârii adunării generale – partea a II-a, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 2/2015
 29. Răspunderea administratorilor faţă de societatea comercială, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 4/2015
 30. Câteva aspecte privind nulitatea societăţii, „Revista română de arbitraj” nr. 4/2015
 31. Reducerea capitalului social, „Revista română de drept privat” nr. 5/2015
 32. Abuzul de drept în materie societară, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 9/2015
 33. Comentarii asupra infracţiunilor reglementate la art. 271 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală, „Pandectele săptămânale” nr. 11/2015
 34. Comentarii asupra infracţiunilor reglementate la art. 274 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), „Pandectele române” nr. 11/2015
 35. Comentarii asupra infracţiunilor reglementate la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), Revista electronică „Pandectele săptămânale” nr. 12/2015
 36. Limitări şi conflicte de interese la numirea şi în exercitarea mandatului de administrator al unei societăţi comerciale, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 12/2015
 37. Majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale prin compensarea (conversia) creanţelor, Revista electronică „Universul Juridic” nr. 12/2015
 38. Adunarea generală a asociaţilor. Natură juridică. Forme şi tipuri. Atribuţii (Revista electronică „Universul Juridic” nr. 1/2016
 39. Comentarii asupra infracţiunilor reglementate la art. 275 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), „Caiete de drept penal” nr. 2/2016
 40. Guvernanţa corporativă şi responsabilitatea socială corporativă, Revista „Acta universitatis” ULB Sibiu nr. 2/2016
 41.  Infracţiunile prevăzute la art. 272 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), Revista „Dreptul” nr. 2/2016
 42. Protecţia creditorilor sociali în procedura de retragere şi excludere a asociaţilor, „Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2016 (exemplar dedicat colocviului naţional „25 de ani de la Legea societăţilor: evoluţii, mize, provocări”, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, 11-12 martie 2016)
 43. Adoptarea deciziilor, de către organul de administrare al unei societăţi pe acţiuni, prin delegare de competenţă din partea adunării generale a acţionarilor, „Revista română de drept privat” nr. 3/2016
 44. Transferul acţiunilor într-o societate comercială, „Revista română de drept al afacerilor” nr. 3/2016”
 45. Infracţiunile prevăzute la art. 272 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), Revista „Dreptul” nr. 4/2016
 46. Bancruta – partea I-a (coautorat cu Ciprian Bodu), „Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2016”
 47. Bancruta – partea a II-a (coautorat cu Ciprian Bodu), „Revista română de drept al afacerilor” nr. 6/2016”
 48. Bancruta – partea a III-a (coautorat cu Ciprian Bodu), programată spre publicare în „Revista română de drept al afacerilor” nr. 7/2016”
 49. Infracţiunile prevăzute la art. 273 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), Revista „Dreptul” nr. 6/2016
 50. Comentarii asupra infracţiunilor reglementate la art. 277 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, tratate din perspectiva mixtă: civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), Revista „Pandectele române” nr. 6/2016
 51. Comentarii asupra infracţiunilor reglementate la art. 276 şi 278 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, tratate din perspectiva mixtă: civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală (coautorat cu Ciprian Bodu), Revista „Pandectele române” nr. 7/2016
 52. Evaziunea fiscală – partea I-a (coautorat cu Ciprian Bodu), „Revista română de drept al afacerilor nr. 8/2016”
 53. Evaziunea fiscală – partea II-a (coautorat cu Ciprian Bodu), „Revista română de drept al afacerilor nr. 9/2016”
 54. Evaziunea fiscală – partea III-a (coautorat cu Ciprian Bodu), „Revista română de drept al afacerilor nr. 10/2016
 55. Răspunderea limitată şi răspunderea nelimitată a asociaţilor. Pierderea beneficiului răspunderii limitate, „Revista română de drept al afacerilor nr. 12/2016”

Posted in Bibliografie.