Skip to content


Dragos Calin – bibliografie drept societar

Dragoş CĂLIN este Şeful Departamentului Juridic al S.I.F. Transilvania S.A. Braşov, este arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Românei şi Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de  Comerț și Industrie Brașov, este membru al colegiului de redactie al RRDA – Revista romana de dreptul afacerilor si membru al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE). În 2014 şi-a publicat teza de doctorat Regimul juridic al societăţilor de investiţii.

 

Lista lucrărilor publicate

 

1. Cărţi:

 

Nr. Crt.

Titlul

 

Editura

3.

Enciclopedia Juridică Română (coautor) În curs de apariţie

2.

Regimul juridic al societăţilor de investiţii – 470 pagini Ed. Hamangiu, Bucureşti 2014

1.

Legea pieţei de capital. Comentarii şi explicaţii (coautor) – 510 pagini Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2008

 

2. Articole publicate:

 

Nr. Crt.

Titlul articolului

 

Publicaţia

19.

Abuzul de drept de vot în societăţile comerciale. Modalităţi privind determinarea şi sancţionaread abuzului de drept de vot în societăţile comerciale Curierul Judiciar nr. 7/2016

18.

Unele consideraţii privind exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor prin mandatar Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2016

17.

Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea capitalului social Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2015

16.

Drepturile şi obligaţiile derivate din calitatea de proprietar al obligaţiunilor emise de o societate şi cea de emitent al acestora Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2014

15.

Consideraţii privind controlul activităţii societăţilor pe acţiuni efectuat de către auditorul intern şi cel financiar Curierul Judiciar nr. 2/2014

14.

Controlul legalităţii actelor administrative şi de sancţionare referitoare la organizarea funcţionării şi funcţionarea în concret a pieţei de capital Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2014

13.

Organizarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor societăţilor pe acţiuni admise la tranzacţionare Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2014

12.

Convocarea şedinţei adunării generale a acţionarilor (pag. 61-76) Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 12/2013

11.

Alegerea membrilor consiliului de administraţie sau a membrilor consiliului de supraveghere prin „metoda votului cumulativ”. Aplicabilitatea limitată a acestei metode în cazul facilitării exercitării dreptului de vot prin corespondenţă Curierul Judiciar nr. 11/2013

10.

Administrarea şi conducerea societăţilor de investiţii Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2013

9.

Obligaţia de neconcurenţă a asociaţilor în societăţile simple în lumina noului Cod civil şi a asociaţilor societăţilor în reglementarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2013

8.

Controlul activităţii entităţilor reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2013

7.

Regimul juridic al drepturilor de preferinţă şi al dreptului de alocare Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2012

6.

Controlul activităţii societăţilor de investiţii (auditorul statutar, auditorul intern) Revista Iustitia (Revista Baroului Dolj) nr. 2/2012

5.

Consideraţii privind termenul de 48 de ore pentru depunerea procurilor de reprezentare în adunarea generală a acţionarilor Curierul Judiciar nr. 3/2012

4.

Formarea voinţei sociale a societăţilor comerciale pe acţiuni Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2011

3.

Principiul libertăţii de circulaţie a capitalurilor. Limitarea dreptului de deţinere la 1% din capitalul social al S.I.F.-urilor. Studiu de caz Curierul Judiciar nr. 3/2011

2.

Retragerea acţionarilor din societăţile comerciale pe acţiuni Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2011

1.

Consideraţii privind procedura de soluţionare a cererii privind expertiza de gestiune reglementată de art. 136 din Legea nr. 31/1990 Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/2011

 

3. Note şi comentarii pe marginea jurisprudenţei publicate:

Societate   pe   acţiuni.   Deschiderea   şedinţei   A.G.A.   de   o   persoană   ce   nu   este

membră  a   consiliului  de   administraţie;  reprezentarea  acţionarului  de   mai

mulţi mandatari convenţionali; aprobarea situaţiilor financiare anuale fără a

fi însoţite de raportul auditorilor. Nulitatea hotărârii A.G.O.A.

Societate   pe   acţiuni.   Deschiderea   şedinţei   A.G.A.   de   o   persoană   ce   nu   este

membră  a   consiliului  de   administraţie;  reprezentarea  acţionarului  de   mai

mulţi mandatari convenţionali; aprobarea situaţiilor financiare anuale fără a

fi însoţite de raportul auditorilor. Nulitatea hotărârii A.G.O.A.

Societate   pe   acţiuni.   Deschiderea   şedinţei   A.G.A.   de   o   persoană   ce   nu   este

membră  a   consiliului  de   administraţie;  reprezentarea  acţionarului  de   mai

mulţi mandatari convenţionali; aprobarea situaţiilor financiare anuale fără a

fi însoţite de raportul auditorilor. Nulitatea hotărârii A.G.O.A.

 

Nr. Crt.

Titlul studiului

 

Publicaţia

37.

Societăţi pe acţiuni. Abuz de minoritate. Sancţiune civilă Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

36.

Societate pe acţiuni. Deschiderea şedinţei A.G.A. de o persoană ce nu este membră a consiliului de administraţie; reprezentarea acţionarului de mai mulţi mandatari convenţionali; aprobarea situaţiilor financiare anuale fără a fi însoţite de raportul auditorilor. Nulitatea hotărârii A.G.O.A.  Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

35.

Decizie a consiliului de administraţie. Acţiune în anulare formulată de administratori. Condiţii şi efecte (Coautor)

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2016

34.

Curtea Constituţională. Constituţionalitatea procedurii judiciare de contestare a actelor de interpretare a propriilor reglementări emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2015

33.

Societate cu răspundere limitată. Admisibilitatea cererii de excludere a unui asociat pentru desfăşurarea unor activităţi concurenţiale Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2015

32.

Piaţa de capital între doctrină şi practică Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2015

31.

Societate cu răspundere limitată. Dreptul de informare al asociaţilor exercitat prin pisibilitatea consultării şi verificării documentelor contabile ale societăţii Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 12/2014

30.

Societate pe acţiuni. Condiţii pentru sancţionarea încălcării dispoziţiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2014

29.

Contestarea actelor administrative emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Competenţă teritorială Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2014(Coautor)

28.

Societate pe acţiuni. Anularea hotărârii adunării generale de aprobare a garantării unui credit tras de acţionarul majoritar. Anulare pentru abuz de majoritate Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2014

27.

Societate pe acţiuni. Expertiză de gestiune. [Ne]Constituţionalitatea procedurii de întocmire a expertizei de gestiune reglementată de art. 136 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 17 octombrie 2011 Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2014

26.

Societate pe acţiuni. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990. Condiţii de admisibilitate Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2014

25.

Limita capacităţii juridice a organelor societăţii pe acţiuni de a încheia anumite operaţiuni juridice în numele societăţii. Încălcarea acestor limite prin modificarea actului constitutiv. Nulitate Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2013

24.

Societate pe acţiuni. Nerespectarea intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari. Sancţiune Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2013

23.

Societate pe acţiuni aflată în procedura insolvenţei. Competenţa de soluţionare a cererii de anulare a adunării generale a acţionarilor Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2013

22.

Societate pe acţiuni. Abuz de majoritate. Sancţiune Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2013

21.

Societate pe acţiuni. Completarea ordinii de zi a unei şedinţe a adunării generale a acţionarilor deja convocate. Conţinutul obligatoriu al cererii Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2013

20.

Societăţi comerciale. Abuz de majoritate. Sancţiune Curierul Judiciar nr. 5/2013

19.

Societate pe acţiuni. Alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ. Modificarea actului constitutiv Revista Română de Drept al Afecerilor nr. 4/2013

18.

Societate pe acţiuni. Convocarea adunării generale prin consiliul de administraţie în funcţie. Nulitate Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2013

17.

Societăţi comerciale. Majorarea capitalului social anterior finalizării majorării capitalului social hotărâtă anterior. Nulitate Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2013

16.

Contribuţia angajatorului pentu formarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Creanţa angajatorului asupra C.A.S.J. Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2012

15.

Societăţi pe acţiuni. Aprobarea situaţiilor financiare anuale fără a fi însoţite de raportul auditorilor. Nulitatea hotărârii A.G.O.A. Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2012

14.

Societăţi comerciale. Abuzul de majoritate. Răspunderea civilă delictuală a acţionarului majoritar Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2012

13.

Formarea voinţei sociale a societăţilor comerciale (conţinutul convocatorului şedinţei adunării generale a acţionarilor) Săptămâna Juridică nr. 4/2012

12.

Societăţi comerciale. Retragerea de la tranzacţionare. Retragerea acţionarilor Curierul Judiciar nr. 4/2011

11.

Societăţi comerciale. Acţiunea socială formulată de acţionarul minoritar în vederea recuperării prejudiciilor cauzate de acţionarul majoritar. Calitate procesual activă Curierul Judiciar nr. 1/2011

10.

Practică judiciară analizată critic la rubrica „Satiră juridică: perle, dude, capodopere” din cadrul revistei Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2010

9.

Practică judiciară analizată critic la rubrica „Satiră juridică: perle, dude, capodopere” din cadrul revistei Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2010

8.

Societăţi comerciale. Expertiza de gestiune. Momentul desesizării instanţei. Cale de atac Curierul Judiciar nr. 4/2010

7.

Hotărâre A.G.A. Anulare. Termen. Procedura de convocare Curierul Judiciar nr. 2/2003

6.

Obligaţii comerciale. Competenţa teritorială. Locul plăţii Curierul Judiciar nr. 2/2003

5.

Executare silită. Prescripţia dreptului. Întrerupere. Condiţii Curierul Judiciar nr. 10/ 2002

4.

Creanţă comercială. Executare prin procedura somaţieide plată. Condiţii Revista Juridica nr. 11-12/ 2001

3.

Faliment. Tabloul creditorilor. Înscrierea acţionarilor cu valoarea acţiunilor emise de către falit. Admisibilitate Revista Juridica nr. 11-12/ 2001

2.

Contractul de credit bancar încheiat sub imperiul Legii nr. 33/ 1991. Investire cu formulă executorie conform Legii nr. 58/ 1998 Revista Juridica nr. 7-8/2001

1.

Dividende. Dreptul creditorului de a cere actualizarea cuantumului dividendelor cu indicele mediu al inflaţiei cumulat cu dobânda. Admisibilitate Revista Juridica nr. 5/2001

 

4. Participări la Conferinţe

 

Nr. crt.

Tema conferinţei

 

Organizator

Titlul comunicării

7.

Conferinţa ştiinţifică internaţională bienală, Timişoara, 28-29 octombrie 2016

 

Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara Expertiza de gestiune, între reglementare şi practică

6.

Conferinţa „Dreptul Afacerilor” – Ediţia a XII-a, Bucureşti, 20-21 mai 2016 Universitatea din BucureştiFacultatea de DreptPiperea şi Asociaţii

 

Abuzul de drept de vot în societăţile comerciale

5.

„25 de ani de la Legea societăţilor – Evoluţii, Mize, Provocări”, Cluj-Napoca, 11-12 martie 2016 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj NapocaFacultatea de DreptCenter for Company Law and Corporate Governance

 

Unele consideraţii privind exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor prin mandatar

4.

Dreptul societar în Romania si Uniunea Europeana, editia a IV-a, Bucureşti, 4 decembrie 2014 Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădescu” al Academiei RomâneCentrul de Studii de Drept EuropeanAsociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene

 

Aspecte privind delimitarea instituţiei divizării parţiale de instituţia aportului în natură pentru formarea sau majorarea capitalului social

3.

Dreptul societar în România şi în Uniunea Europeană. Ediția a III-a, Bucureşti, 20 noiembrie 2013 Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădescu” al Academiei RomâneCentrul de Studii de Drept EuropeanAsociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene

 

Abuzul de majoritate exercitat în cazul unei societăţi pe acţiuni – formă a abuzului de drept

2.

Dreptul Comercial la confluenţa a două coduri, Braşov, 29-30 iunie 2012 Universitatea de Vest din TimişoaraCentrul European de Studii şi Cercetări JuridiceUniversitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca

Center for Company Law and Corporate Guvernance

 

Obligaţia de neconcurenţă a asociaţilor în societăţile simple în lumina noului Cod civil şi a asociaţilor societăţilor în reglementarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

1.

„Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, Ediţia I, Bucureşti 18 noiembrie 2011 Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române Principiul libertăţii de circulaţie a capitalurilor. Limitarea dreptului de deţinere la 1% din capitalul social al S.I.F.-urilor. Studiu de caz

 

 

Posted in Bibliografie.