Skip to content


Luminita Tuleasca – bibliografie drept societar

 Conf. univ. dr. av. LUMINIŢA  TULEAŞCĂ, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINTIFICE ÎN DOMENIUL DREPTULUI SOCIETAR

 

 I.                   Teză de doctorat:

 1.      Falimentul societăţilor comerciale speciale. Teza de doctorat elaborată sub coordonarea Domnului Prof.univ. dr. h.c. Stanciu D. Cărpenaru şi susţinută în 8 mai 2009 la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, on-line, disponibilă în format integral pe website: http://lucrari.juridice.ro/107/falimentul-societatilor-comerciale-speciale-banci-si-societati-de-asigurari/

 II.               Cărţi publicate în domeniul dreptului societar

 1.    Luminiţa Tuleaşcă, Dreptul Comerţului Internaţional, 273 pag., ISBN 978-973-

127-72-2, Ed. a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

2.    Luminiţa Tuleaşcă, Dreptul Comerţului Internaţional, 204 pag., ISBN 978-973-

127-249-8, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

3.    Luminiţa Tuleaşcă, Falimentul băncilor şi societăţilor de asigurări, 294 pag.,

ISBN 978-973-127-327-3, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

4.    Luminiţa Tuleaşcă, Drept comercial. Întreprinderile comerciale, 397 pag., ISBN 978-606-673-913-9, Editura Universul Juridic, 2016

 III.           Articole/Studii în domeniul dreptului societar:

 1.    Luminiţa Tuleaşcă, Expirarea (duratei) mandatului administratorului societăţii comerciale, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2016.

2.    Luminiţa Tuleaşcă, Transferul de afacere, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 7/2016, pp.53-71, disponibil pe: http://www.juridice.ro/479619/transferul-de-afacere.html

3.    Luminiţa Tuleaşcă, Cesiunea părţilor sociale sau retragerea asociatului din societatea cu răspundere limitată?, în Revista Româna de Dreptul Afacerilor nr. 7/2014, pp. 105 – 114, on-line, disponibilă pe:

https://www.researchgate.net/publication/266834253_Cesiunea_partilor_sociale_sau_ retragerea_asociatului_din_societatea_cu_raspundere_limitata

4.    Luminiţa Tuleaşcă,  The Caracteristics of the Special Companies, Romanian Economic and Business Review, vol. 7 number 3/2012, pp. 85 – 102, on-line, disponibil pe: http://www.rebe.rau.ro/about.html

5.    Luminiţa Tuleaşcă, Unele incidente ale popririi în materia obligaţiilor profesioniştilor, foşti comercianţi, Revista Româna de Executare Silită nr. 4/2011, pp. 86 – 103.

6.    Luminiţa Tuleaşcă, Societas Privata Europaea Versus Societas Europae, CKS e-book 2012, proceeding of Challenges of the Knowledge Society 2012 6th Edition, pp. 265 – 280, cu statut de revistă internaţională.

7.    Luminiţa Tuleaşcă, The Financial Restoration of Insurance Companies, CKS e-book 2012, pp. 281 -290, proceedings of Challenges of the Knowledge Society 2012 6th Edition, cu statut de revistă internaţională.

8.    Luminiţa Tuleaşcă, The Project of the New European Company, Law Review vol. II, issue 2/2012, pp. 1 – 12; acest articol a fost publicat sub titlul: European Private Company: A new instrument for doing business in The European Union şi în revista Romanian Economic and Business Review, vol. 6 number 4/2011, pp. 135 – 149, on-line, disponibil pe: http://www.rebe.rau.ro/about.html

9.    Luminita Tuleaşcă, The causes for banks’ failure in Romania, Insolvency and Groups of Companies, Viena Conference Proceedings,  pp. 121 – 142, Editura INSOL Europe, Sussex, United Kingdom, june 2011, disponibil pe: https://www.researchgate.net/publication/272298950_The_Causes_for_Bankss_Failure_in_Romania; articolul a fost publicat în limba română sub titlul: De ce falimentează băncile?, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr.1/2011, pp. 87 – 106.

10.     Luminita Tuleaşcă, The effects of the financial crisis on the methods of bank straightening out,  publicat în Romanian Economic and Business Review, Spring 2010, vol. 5 number 1/2010, pag. 76 – 95, on-line, disponibil pe: http://www.rebe.rau.ro/about.html; articolul a fost publicat şi în limba româna sub titlul: Redresarea băncilor şi ajutoarele de stat, în Revista Româna De Dreptul Afacerilor nr. 2/2010, pp. 30 – 48.

11.     Luminita Tuleaşcă, The Causes of Insurence Companies Bankruptcy in Romania, Romanian Economic and Business Review, vol. 5 number 3/2010, pp. 100 – 115, on-line, disponibil pe: http://www.rebe.rau.ro/about.html; articolul a fost publicat şi sub titlul: Basic conditions of application of the insurance company bankruptcy procedure, în CKS–eBook 2010, proceeding of Challenges of the Knowledge Society 2010 4th Edition, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010.

12.     Luminiţa Tuleaşcă, Mobility of the trading companies operating in the tourism industry, Romanian Economic and Business Review, vol. 5 number 2/2010, pag. 190 – 195, on-line, disponibil pe: http://www.rebe.rau.ro/about.html; articolul a fost publicat şi în limba româna sub titlul: Mobilitatea societăţilor comerciale care funcţionează în industria turismului,  în Volumul simpozionului naţional cu participare internaţională, ediţia a II-a, “Performanţă, tendinţe şi riscuri în turismul mondial”, pp. 199 – 205, ISBN 978-973-129-465-0, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009.

13.     Luminiţa Tuleaşcă, The liability for banks insolvency, CKS–eBook 2010, proceeding of Challenges of the Knowledge Society 2010 4th Edition, pp. 596 – 607.

14.     Luminiţa Tuleaşcă, Persoanele juridice participante la activitatea comercială, Volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională, Ediţia a –III- a, “Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană”,  pag. 465 – 483,  ISSN 2065-5495, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009.

15.     Luminiţa Tuleaşcă, Societatea Privată Europeană (SPE) – un pas important pe calea unificării europene, Revista de Note şi Studii Juridice, 10 aprilie 2009, ISSN 2066-0944, www.juridice.ro , Bucureşti, 2009.

 

 

III.           Studii şi comunicări prezentate la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi conferinţe în domeniul dreptului societar:

1.      Luminiţa Tuleaşcă, Expirarea (duratei) mandatului administratorului societăţii, Conferinţa Naţională de Drept Comercial – Stanciu D. Cărpenaru, septembrie 2016, Bucureşti.

2.      Luminiţa Tuleaşcă, Transferul de afacere şi restructurarea societăţilor (comerciale), Colocviul Naţional ”25 de ani de la Legea Societăţilor – Evoluţii, Mize, Provocări”, 11-12 martie 2016, Facultatea de Drept, Universitate Babeş-Bolyai, Cluj –Napoca.

3.      Luminiţa Tuleaşcă, Drepturile asociatului retras din societate, prezentare la Conferinţa: “Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, Ediţia a II-a, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutul de Cercetări Juridice din Cadrul Academiei Române, 27 noiembrie 2012, Academia Română.

4.      Luminiţa Tuleaşcă,  Guvernanţa corporativă în instituţiile publice din România, comunicare susţinută la Conferinţa naţională cu participare internaţională: ”Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, Ediţia a VII –a ,  8-9 noiembrie 2013, Bucureşti.

5.      Luminiţa Tuleaşcă, Societatea privată europeană, comunicare susţinută la Conferinţa:“Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutul de Cercetări Juridice din Cadrul Academiei Române, 20 noiembrie 2013, 13 noiembrie 2011, Academia Română.

6.      Luminiţa Tuleaşcă, Societăţile şi patrimoniul de afectaţiune, comunicare susţinută la Conferinţa:”Dreptul societar în România şi în Uniunea Europeană”, Ediţia a III-a, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutul de Cercetări Juridice din Cadrul Academiei Române, 20 noiembrie 2013, Academia Română.

7.      Luminiţa Tuleaşcă,  Societatea Privată Europeană, comunicare în cadrul Simpozionului Naţional cu participare internaţională: “Instituţii juridice contemporane în contextul integrarii României în Uniunea Europeană”, octombrie 2008, Universitatea Româno-Americană.

8.      Luminiţa Tuleaşcă, Partajul societăţilor comerciale, studiu comunicat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, Bucureşti, 23 – 24 mai 2003, Universitatea Româno-Americană, secţiunea Societatea civilă şi instituţiile juridice, Deziderat şi realitate, Drept privat.

9.      Luminiţa Tuleaşcă, Particularităţile constituirii societăţilor comerciale speciale, Lucrare de absolvire susţinută în cadrul cursurilor postuniversitare de Drept privat, 2000, Universitatea Bucureşti.

10.  Luminiţa Tuleaşcă, Falimentul societăţilor bancare, studiu comunicat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice,  Universitatea Româno-Americană, 18 mai 2000, secţiunea: Instituţii Politice în perioada de tranziţie.

11.  Luminiţa Tuleaşcă, Condiţii speciale de constituire şi funcţionare a societăţilor de valori mobiliare, studiu comunicat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, 7 mai 1999, Secţiunea Drept Privat, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti.

12.  Luminiţa Tuleaşcă, Dizolvarea societăţilor comerciale, studiu comunicat în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, 8 mai 1998, Sectiunea Drept Privat, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti.

Posted in Bibliografie.