Skip to content


Manole Ciprian Popa – bibliografie drept societar

Manole Ciprian Popa – bibliografie drept societar

Lista lucrărilor științifice de drept societar

 

Monografie:

Grupurile de societăţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011

 

Articole, studii, comentarii:

 1. Grupurile de societăţi, o realitate în căutarea unei reglementări, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2008, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 25-37;
 2. Operaţiunile de trezorerie în cadrul grupurilor de societăţi în lumina art. 272 din Legea societăţilor comerciale, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2008, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 32-45;
 3. Societăţile închise cu mii de acţionari. O situaţie fără ieşire. Studiu de caz,  Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2009, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 77-80;
 4. Trusturile în România sau distanţa între limbajul curent şi realitatea juridică, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2009, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 115-117;
 5. Omul e măsura tuturor … crizelor, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2009, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 98-101;
 6. Scurte consideraţii asupra modificărilor aduse Legii societăţilor comerciale prin O.U.G. nr. 52/2008, Analele Universităţii din Bucureşti Seria Drept nr. 2009-I, C.H. Beck, Bucureşti, p. 81-89;
 7. Aspecte economice privind garanţiile intra-grup, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2009, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 103-106;
 8. Aspecte juridice privind garanţiile intra-grup, Revista română de Drept al afacerilor nr. 5/2009, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 63-67;
 9. Corporate systems in Romania, Newsletter[1] September 2009, la www.dehnenblog.com/corporate_governance/?p=32;
 10. Proiectul de lege privind holdingul, o sumă de inadvertenţe, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2009, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 87-94;
 11. Scurtă prezentare a grupurilor de societăţi în dreptul comercial francez, Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept nr. 2010-IV, C.H. Beck, Bucureşti, p. 105-117;
 12. Grupul fiscal unic în materia taxei pe valoarea adăugată, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2011, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 106-114;
 13. Grupurile de societăți în dreptul comercial italian. Scurte considerații de drept comparat, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2013, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 65-77;
 14. Practică judiciară inedită în materia insolvenței societăților care fac parte dintr-un grup, Revista Română de Drept Privat nr. 1/2013, Universul Juridic, București, p. 173-180;
 15. Noua reglementare a grupurilor de societăți în dreptul ceh, o temă de reflecție, Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013, Universul Juridic, București, p. 189-206;
 16. Definiția grupului de societăți în procedura insolvenței, Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014, Universul Juridic, București, p.  183-195;
 17. Regulile speciale aplicabile societăților de grup în procedura insolvenței, Revista Română de Drept Privat nr. 5/2014, Universul Juridic, București, p. 117-137.
 18. Grupurile de societăți din perspectiva practicii judecătorești, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 11/2015, Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 81-104;
 19. Reprezentarea acționarilor în cadrul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Analele Universităţii din Bucureşti Seria Drept 2015, C.H. Beck, Bucureşti, p. 169-184;
 20. Scurte considerații referitoare la guvernarea corporativă a entităților reglementate pe piața de capital din perspectiva Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, Analele Universităţii din Bucureşti Seria Drept 2016, C.H. Beck, Bucureşti (în curs de publicare).

 [1] Initiative of DEHNEN.Lawyers in cooperation with the American Bar Association, Business Law Section, Corporate Governance Committee, International Developments Subcommittee.

Posted in Bibliografie.