Skip to content


Lucian Bercea – bibliografie drept societar

LucianBercea_2-300x200Lucian Bercea

2012-prezent: Decan – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept
2006-prezent: Expert formator – drept comercial, drept bancar – Institutul Naţional al Magistraturii
2009-prezent: Expert formator – drept comercial – Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor
2009-prezent: Membru în Comisia de specialitate Științe Juridice – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
2010-prezent: Membru în Consiliul director – Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar (AEDBF) – România
2013-prezent: Director adjunct – Institute of Law – Shanghai Academy of Social Sciences, Research Center for European Criminal Law
1997-prezent: Avocat – Baroul Timiș

pe larg JURIDICE.ro

Lucian Bercea – bibliografie drept societar

Volume editate:

 1. Radu Bufan, Lucian Bercea, Radu N. Catană (ed.), Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015
 2. Radu Bufan, Radu N. Catană, Lucian Bercea (ed.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

Articole:

 1. Lucian Bercea, Noi standarde de comportament în afaceri? Business judgment rule şi răspunderea administratorilor pentru insolvenţa societăţilor comerciale, în Curierul Judiciar nr. 7/2014, pp. 412-417.
 2. Lucian Bercea, Ethics in banking post-CRD IV. The perspective of the National Bank of Romania Regulation no. 5/2013 on prudential requirements for credit institutions, în Central Bank Journal of Law and Finance, nr. 1/2014.
 1. Lucian Bercea, Business Judgment Rule and the Romanian Legal Culture, în Romanian Journal of Comparative Law nr. 1/2011, pp. 80-94
 2. Lucian Bercea, Regula judecăţii de afaceri: despre noul regim al răspunderii administratorilor societăţilor pe acţiuni, în Pandectele Române nr. 8/2007, pp. 26-38.
 3. Lucian Bercea, Regula judecăţii de afaceri: un transplant legal imposibil, în Pandectele Române nr. 3/2006, pp. 201-208
 1. Lucian Bercea, Regula judecăţii de afaceri: despre involuţia instituţiei înainte de naşterea sa, în Pandectele Române nr. 6/2006, pp. 159-166.
 1. Lucian Bercea, Evoluţii în structura sistemului bancar din România, în Revista de drept comercial nr. 4/2004, pp. 248-257.
 2. Lucian Bercea, Sistemul de evidenţă şi publicitate a instituţiilor de credit, în Revista de drept comercial nr. 10/2003, pp. 148-155.
 3. Lucian Bercea, Acţiunile şi acţionarii băncilor, în Revista de drept comercial nr. 7-8/2003, pp. 356-366.
 4. Lucian Bercea, Constituirea societăţilor bancare, în Revista de drept comercial nr. 12/2001, pp. 100-125.

 

Capitole de carte și studii în volume colective:

 1. Lucian Bercea, Răspunderea pentru intrarea debitorului în insolvență, în R. Bufan, (coord.), Tratat practic de insolvență, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, pp. 805-835.
 2. Lucian Bercea, De ce pot fi convertite în capital numai creanţele exigibile? (Despre relația dintre conversia creanțelor și principiul sincerității capitalului social), în M.D. Bob, A.R. Trandafir (ed.), Creditori versus debitori. Perspectiva Hexagonului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 127-136.
 3. Bercea, Lucian, Deficitul democratic în societăţile comerciale. Implicaţiile reformei legislaţiei societare, în Pandectele Române, Supliment 2007, pp. 539-549.

Posted in Bibliografie.