Skip to content


Achizitia propriilor actiuni – capitalul efectiv sau capitalul de la ultimul bilant – Curtea de Casatie Italiana, 20.01.2011

Achizitia propriilor actiuni se realizează cu privire la capitalul efectiv din momentul operatiunii sau cu referire la capitalul de la ultimul bilant? – hotărârea Curţii de Casaţie din Italia din 20.01.2011.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 1361/11; depositata il 20 gennaio

A se vedea si: Carmen CeschelAcquisto di azioni proprie: capitale effettivo o capitale approvato all’ultimo bilancio?Diritto e Giustizia, 26.02.2011

Potrivit Legii societatilor comerciale din Romania, Legea nr. 31/1990, articolul 103 indice 1 se prevede ca

(1) Unei societăţi i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii în cauză, cu respectarea următoarelor condiţii:

d) plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale.

Posted in Corte Suprema di Cassazione, Jurisprudenta.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.