Skip to content


Flaminia Starc-Meclejan – bibliografie drept societar

Flaminia Starc MeclejanFlaminia Starc-Meclejan este lector la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, unde susține seminarii de drept societar, precum și cursul de Dreptul mediului și de European Union Company Law. Este membră a Centrului European de Studii şi Cercetări Juridice, Timișoara, a colegiului de redacție al revistei ”Analele Facultății de Drept a Universității de Vest din Timişoara”, secțiunea Dreptul Afacerilor, a Asociației Române de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) și a European Environmental Law Forum. A efectuat stagii de cercetare la Facultatea de Drept a Universității Rennes 1, Rennes, Franța (septembrie 2006 – decembrie 2006 – cu o bursă Erasmus de cercetare doctorală), la CSI (Centre for Social Investment) al Universității din Heidelberg (bursă de cercetare postdoctorală) și a absolvit cursurile Facultății Internaționale de Drept Comparat, Strasbourg (aprilie 2011 – Premier cycle, aprilie 2012 – Deuxième cycle). În 2011, și-a publicat teza de doctorat, Votul asociaților în societățile comerciale. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, și în 2015, cartea Responsabilitatea socială corporativă și nevoia de noi principii în dreptul societar, ca rezultat al cercetării sale postdoctorale.

 

BIBLIOGRAFIE DREPT SOCIETAR

 

 

LISTA

lucrărilor științifice din domeniul dreptului societar

lect. dr. Flaminia Stârc-Meclejan

A.   Cărți publicate

 

1. Responsabilitatea socială corporativă și nevoia de noi principii în dreptul societar, Editura Universul Juridic, București, 2015

 

2. Votul asociaților în societățile comerciale. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Editura C. H. BECK, București, 2011

 

Lucrări susținute la conferințe internaționale

Reflectarea principiilor ,,guvernanţei corporative” asupra reformei reglementării consiliului de administraţie al societăţii pe acţiuni, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale Bienale organizate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, 17-18 noiembrie 2006, Ediţia a VI-a, publicată în ,,Pandectele române – Supliment 2007”

 

Excepţii de la regula ,,o acţiune plătită – un vot”, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale Bienale organizate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, 23 – 25 octombrie 2008,  Ediţia a VII-a, publicată în volumul conferinței, Wolters Kluwer România, 2008

Incesibilitatea dreptului de vot între teorie şi practică, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, 16 – 18 iulie 2009, publicată în volumul ,,Studii şi cercetări juridice europene”, Wolters Kluwer Romania, 2009

Despre regula unanimităţii în adoptarea hotărârilor adunării generale, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, aprilie 2010, publicată în volumul I ,,Studii şi cercetări juridice europene”, Wolters Kluwer Romania, 2010

Limitele principiului majorităţii în societăţile de capitaluri şi modalităţi de a le compensa, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale Bienale organizate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, 28 – 30 octombrie 2010, Ediţia a VIII-a, publicată în ,,Pandectele române 2010”

Repartizarea puterilor între organele societare în sistemul de drept continental şi în cel anglo-saxon, susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, 15 aprilie 2011, publicată în volumul ,,Studii şi cercetări juridice europene”, Wolters Kluwer, București, 2011

Commentary on the Stipulation of Inalienability under the New Romanian Civil Code, lucrare susținută în cadrul conferinței ,,Central and Eastern European Countries After and Before the Accession”, Budapesta și publicată în Vol. 2/2011 de lucrări ale conferinței  (coautor)

Cu actualul Cod civil, în căutarea noilor echilibre contractuale, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale Bienale organizate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative, Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, Octombrie 2012, publicată în volumul colectiv al conferinței, Editura Universul Juridic, București, 2012

Limited Liability and the Groups of Companies: Where Principle & Prejudice Meet, publicată în volumul colectiv al conferinței Bratislava Legal Forum 2013”, organizată de Facultatea de Drept a Universității Comenius din Bratislava și de Facultatea de Economie Națională, Bratislava, 10-11octombrie, 2013, disponibilă la adresa:   http://www.lawconference.sk/archiv/bpf_2013/sprava/files/zborniky/Session%20of%20Commercial%20Law.pdf

 Groups of Companies and Environmental Liability Confronting,  prezentată la conferința ,,Perspectives Of Business Law In The Third Millennium”, Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti și Societatea de Științe Juridice și Administrative, noiembrie 2013, publicată în vol. 2 nr. 1 a revistei  ”Perspectives of Business Law”, disponibilă la adresa http://econpapers.repec.org/article/sjajournl/v_3a2_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a234-246.htm

CSR: The Tale of an International, European, and Domestic Law Concept, lucrare susținută la ,,International Conference for PhD Students and Young Scholars COFOLA 2014”, secțiunea ,,International Conventions as a Source of International Law, European Law and Private International Law”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea Masaryk, ce a avut loc la University Center Telč, Cehia, 10.04.2014 – 12.04.2014, publicată în volumul conferinței, disponibilă la adresa: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcofola.law.muni.cz%2Fdokumenty%2F29104&ei=csarVLeHD4GuUMGngfAK&usg=AFQjCNE6GGRMH_lw747k4K5_Z91160FRAQ

Wouldn’t It Be a Shame to Waste a Good Crisis? The Role CSR Could Play, lucrare susținută la ,,Al Doilea Congres Mondial consacrat Rezilienţei: De la persoană la Societate”, Timişoara, mai 2014, Timisoara – publicată sub formă de rezumat extins în volumul colectiv al conferinței în format electronic, disponibilă la adresa: http://www.congress.resilience.uvt.ro/documents/Congress%20on%20Resilience%202014%20E-book%20R508%2030.10.2014.pdf

Adaptarea legislației române la dreptul european în exemplul RSC, lucrare susținută la conferința internațională ,,Reformele privind consolidarea statului de drept în țările europene”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, România, 5 – 6 iunie 2014, publicată în volumul colectiv al conferinței

Responsabilitatea socială corporativă: reperele unei dezbateri necesare, susținută în cadrul ,,Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers”, Craiova, 12-13 septembrie 2014, publicată în volumul 4 ,,Post-Doctoral research within Social and Humanistic Sciences”, Dan Popescu, Sebastian Rădulețu coord. (ed.), Editura ALMA – Craiova, 2015

 Raportul dintre abuzul în adoptarea hotărârilor AGA și abuzul de drept, articol susținut la Conferinţa internaţională bienală organizată de Facultatea de Drept din Timişoara, 17-18 octombrie 2014, publicată în volumul ,,Abuzul de drept. In honorem Ion Lulă”, Editura Universul Juridic, București, 2016

Principiul ”aplică sau explică”, un nou model de reglementare în materia RSC, susținută în cadrul ,,Joint International Conference of Doctoral Students and Post-doctoral Researchers, Sibiu”, 5-6 iunie 2015 publicată în numărul Supliment pe anul 2015 al Revistei ,,Acta Universitatis Lucian Blaga”

Trade Secrets and Environmental Law – A Matter of Course, lucrare susţinută în cadrul ,,Annual EELF Conference 2016 Procedural Environmental Rights: Principle X – in Theory and Practice”, septembrie 14-16 2016, Wrocław, Polonia

Neînțelegeri privind votul în adunările generale ale SRL. Când se aplică litera legii și când nu?, lucrare susținută la Conferinţa internaţională bienală organizată de Facultatea de Drept din Timişoara, 28 – 29 octombrie 2016, Timișoara, ce urmeză a fi publicată în volumul colectiv al conferinței

 

C.   Lucrări susținute la conferințe naționale

 Consideraţii privind retragerea asociaţilor din societăţile comerciale în lumina contextului legislativ actual, publicată ,,Analele UVT – seria Drept”, nr. 2/2007

Noţiunea de interes social în contextul Legii nr. 31/1990, lucrare susţinută în cadrul simpozionului dedicat Zilelor Academice Timişene ,,Provocări la adresa dreptului în secolul XXI”, 29 mai 2009, Timişoara, publicată în ,,Analele UVT – seria Drept”, nr. 2/2009, disponibilă la adresa: http://drept.uvt.ro/documents/Anale2_2009-notiunea_de_interes_soc_privind_societatile_comerciale.pdf

Rolul majorității în adoptarea deciziilor colective ale persoanelor juridice de drept privat, lucrare publicată în ,,Revista de Științe Juridice” nr. 2/2011

Clauza de inalienabilitate în noul Cod civil, lucrare publicată în ,,Pandectele române”, vol. 7/2011 (coautor)

 Răspunderea patrimonială a asociaților / acționarilor pentru hotărârile adoptate în adunarea generală potrivnic art. 1361 din Legea nr. 31/1990 (republicată), studiu publicat în revista ,,Dreptul” nr. 11/2011

Câteva probleme legate de cvorumul adunărilor generale ale societăților pe acțiuni, publicată în ,,Analele UVT – seria Drept”, nr. 2/2011, disponibilă la adresa: http://drept.uvt.ro/documents/Anale2-2011_final-cateva_probleme_legate_de_cvorumul_adunarilor_generale_ale_societatilor_pe_actiuni.pdf

 Libertatea de circulație a capitalurilor – cu sau fără jumătăți de măsură?, publicat în volumul colectiv “In honorem Radu I. Motica”, Editura Universul Juridic, București, 2012

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală prin intermediul unui reprezentant, publicată în ,,Analele UVT – seria Drept” nr. 1/2013, disponibilă la adresa:  http://drept.uvt.ro/documents/Analele-1-2013-Exercitarea-dreptului-de-vot.pdf

Când nu mai este secret un secret comercial?, studiu publicat în ,,Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 8/2013

Grupul de societăți și răspunderea pentru atingeri aduse mediului, publicată în ,,Analele UVT – seria Drept” nr. 1/2014,  disponibilă la adresa:  http://drept.uvt.ro/documents/Anale/ANALE%20%20UVT%20Drept%201%202014%20%20paginatTIPAR%20.180-193.pdf

Restructurările în grupurile de societăţi. Conexiuni inevitabile, lucrare susținută la Conferința Națională de Drept Comercial 2014, Ediția a IV-a, Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței, Timişoara, 6-7 iunie 2014, publicată în volumul colectiv al conferinței

Reforma de drept şi de fapt în România – Cazul persoanelor juridice, publicată în ,,Revista de Științe juridicenr. 2/2015, Editura Universul Juridic, București, 2015

 Responsabilitatea socială corporativă din perspectivă juridică. O discuție actuală, publicată în ,,Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 4/2016

Limitele libertăţii de a contracta în afaceri: în căutarea unor repere în materia ,,bunelor moravuri”, susținută la Conferința Națională de Drept Comercial 2016, Ediția a VI-a, Contractele nenumite în afaceri, Timişoara, 3-4 iunie 2016, ce urmează a fi publicată în volumul colectiv al conferinței (coautor)

Posted in Bibliografie.