Skip to content


Cumulul calitatii de administrator la doua SRL

Societăţile cu răspundere limitată fac parte din acea categorie de socităţi de persoane, în care determinantă este încrederea reciprocă între asociaţi, întemeiată pe cinste şi corectitudine. Aceste elemente trebuie să existe nu numai la constituirea societăţii, ci pe tot timpul existenţei acesteia. Sancţiunea pierderii încrederii în unii dintre asociaţi este excluderea acestora.

În acest sens, art. 165 alin. 1 lit. d din Legea nr. 131/1990 [în prezent art. 222 alin. 1 lit. d] prevede că poate fi exclus din societata în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, asociatul administrator care comite o fraudă în dauna societăţii.

Instanţa de fond a reţinut corect această fraudă, fiindcă pârâtul având şi calitatea de administrator a înfiinţat o nouă societate cu acelaşi obiect, având şi aici calitatea de administrator, deci o societate concurentă cu acelaşi fel de comerţ pe contul altei persoane juridice, situaţie reglementată de art. 145 alin. 2 [în prezent art. 197 alin. 2] din Legea nr. 31/1990, pentru care sancţiunea este revocarea şi răspunderea pentru daune.

Împrejurarea reţinută de instanţa de apel, în sensul că pârâtul s-a retras din cea de-a doua societate concurentă, înainte de sesizara instanţei de judecată, este nesemnificativă, deoarece faptul culpabil se produsese, iar pârâtul nu şi-a mai îndeplinit în mod corespunzător activitatea de administrator la societatea reclamantă, prejudiciind-o material, situaţie necontestată de pârât.

De asemenea, instanţa de apel avea obligaţia să analizeze înscrisul nou depus la dosar, fiindcă era o instaţă cu activitate devolutivă, astfel că greşit a dispus trimiterea părţilor la procedura de dizolvare voluntară a societăţii, întrucât nu acesta era obiectul procesului. Pentru aceste motive se admite recursul, casându-se decizia instanţei de apel şi se respinge apelul declarat de pârât.

NOTA REDACŢIEI. Art. 165 alin. 1 lit. d si art. 145 din Legea nr. 31/1990 nu au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 şi prin Legea nr. 195/1997. Subliniem însă că, în urma republicării Legii nr. 31/1990, (Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 33 din 22 ianuarie 1998), art. 165 alin. 1 lit. d a devenit art. 217 alin 1 lit. d, iar art. 145 a devenit art. 192.

Curtea Suprema de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 760 din 18 martie 1997, Revista Dreptul, nr. 2/1998, p. 137.

Posted in Inalta Curte de Casatie si Justitie, Jurisprudenta.