Skip to content


Conditiile referitoare la incheierea valida a unei clauze de neconcurenta cu un asociat salariat

Laurent Godon, Nécessité d’une contrepartie financière rémunérant l’engagement de non-concurrence souscrit par un salarié dans un pacte d’actionnaires, Revue des sociétés,  11/2011, p. 620-626.

Prof. Laurence Godon comentează o cauză a Curţii de Casaţie din Franţa (Cour de cassation (com.) 15 mars 2011, F-P+B, n° 10-13.824, Sté Coquelle-Gourdin c/ Sté HBI – disponibila aici) în care curtea statuează că având în vedere principiul fundamental al liberei exercitări a unei activităţi profesionale precum şi art. 1131 Cod. civ. fr. [art. 1238 NCC –  în noua formulare a “sancţiunilor”, art. 966 Cod civil 1864], un asociat care este salariat poate încheia o clauză de neconcurenţă în mod valabil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: este limitată în timp şi spaţiu, este indispendabilă pentru interesul societăţii, ţine cont de specificul muncii salariatului şi societatea are obligaţia de realiza o contraprestaţie financiară.

Posted in Bibliografie, Cour de cassation, Jurisprudenta.

Tagged with , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.